کارخانه

نشانی : ایران - شهر ری -

تلفن:

36670500

021

0098

36670498

09121468145

فکس:

36670498

21

0098

سایت:

www.sportasia-co.com

پست الكترونيك:

info@sportasia-co.com

پرسنل شرکت : حاج علی اکبری (مدیریت)